Welkom

Welkom.......... op de website van Hervormd zangkoor Jubilate

Wie van muziek en zang houdt, staat in een Bijbelse traditie. Al in Genesis 4: 21 wordt van Jubal verteld, dat hij de vader werd van allen die harp en fluit bespelen (HSV). In Exodus 15 lezen we de lofzang van Mozes en van Mirjam, die de tamboerijn in haar hand nam en daarbij zong. Zoals in Hebreeën 11 de geloofsgetuigen genoemd worden, zo worden door de hele Bijbel mensen genoemd die muziek maakten of zongen. Dit gebeurde zowel onder blijde als onder droevige omstandigheden. Er zijn tal van lofzangen, maar ook klaagliederen. Muziek en zang zijn gaven van onze Schepper, die uiting kunnen geven aan onze diepste emoties. Musici en dichters hebben door de eeuwen heen hun talenten gebruikt om te componeren en te verwoorden wat mensen wezenlijk raakt. Uiteraard is alle muziek en zang niet religieus. In Spreuken 7: 5 wordt gesproken over het lied der dwazen. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat alles wat niet religieus is dwaas is. Een feit is, dat muziek en zang grote zeggingskracht hebben. Als koor vertolken wij een breed scala aan liederen voornamelijk uit de schat der kerk. Wij ervaren, dat het zingen in een koor meerwaarde heeft boven het alleen zingen. Bij uitvoeringen is het onze intentie om zingend te getuigen van de liefde van onze hemelse Vader, Zoon en heilige Geest. Hem komt alle lof en eer toe. Kom en versterk het koor en beleef zelf de vreugde ervan.

          WelKOM!              de  voorzitter.

De repetities worden gehouden in de Bethelkerk aan de Jan Th. Tooroplaan 133, te Ede. telefoon 0318 633113. Aanvang 19.45 uur.

Voor informatie over het Hervormd zangkoor Jubilate kunt u bellen met: 

Dhr. M. v.d. Kolk, T: 0318-638664  E:  hzkjubilate@gmail.com   website: www.jubilate-ede.nl

 © Hervormd Zangkoor Jubilate Ede 2014-2019 | Design en fotografie: Quatro media | Inloggen koorleden