Bijzonderheden

OOK WIJ ZIJN AVG PROOF

Vanaf 25 mei j.l. beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde wettelijke regels zoals vastgelegd in de "Algemene Verordening Gegevensbescherming". Inmiddels hebben alle leden een formulier ontvangen en al ingeleverd ter ondertekening. Deze gegevens zullen door het secretariaat worden bewaard. Hiermee hebben wij voldaan aan de opdracht.

 

Op dinsdag 1 mei 2018 is onze nieuwe dirigent Jan Willem den Hartogh voorgesteld aan het koor. Woensdag 25 april is het contract getekend en heeft Jan Willem zich als dirigent verbonden aan Hervormd zangkoor Jubilate. We wensen Jan Willem samen met ons als koor een goede tijd toe om met elkaar de lof aan God doormiddel van het gezongen lied toe te brengen.

 

 

 

 

 

Ede - Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft woensdag 26 april 2017 aan 22 mensen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen zijn inwoners van de gemeente Ede. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Ook Dita Veldhuizen-Hooijer, 65 jaar, en Rijk van Veldhuizen, 65 jaar werden onderscheiden. Beiden waren tot 2015 werkzaam bij de gemeente Ede, verrichte vele jaren vrijwilligerswerk en staan al jaren klaar om anderen te helpen. De heer Van Veldhuizen was vier jaar ouderling en aansluitend 13 jaar vrijwilliger bij de Nieuwe Kerkgemeente deel uitmakend van de Hervormde Gemeente Ede. Ruim tien jaar is hij voorzitter van de reiscommissie bij Hervormd zangkoor Jubilate. Mevrouw Van Veldhuizen heeft 14 jaar bezoekwerk verricht voor de Nieuwe Kerkgemeente onder andere in verzorgingstehuis Bethanie. Ze is bestuurslid bij Hervormd zangkoor Jubilate. Vanaf 2000 zet het echtpaar zich als vrijwilliger en gastvrouw/gastheer intensief in voor stichting Bethanie, eerst in het oude gebouw op de afdeling Amandelbloesem en later in het nieuwe gebouw voor kleinschalig wonen.

 

 

 

 

 Dita en Rijk Veldhuizen-Hooijer

 

 

EDE - Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft dinsdag 26 april 2016 in De Reehorst in Ede 19 inwoners van de gemeente Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, bij gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Van deze 19 inwoners is er 1 lid van Hervormd zangkoor Jubilate. Gijsje is gehuldigd door burgemeester Cees van der Knaap. Zij is ruim 32 jaar als vrijwilliger actief. Jarenlang verleende zij, na het overlijden van haar ouders, mantelzorg aan haar drie verstandelijk gehandicapte broers (twee broers zijn inmiddels overleden). Zij verleent ook mantelzorg aan anderen, aan een ieder die op haar pad komt en die mantelzorg nodig heeft. Daarnaast is zij vrijwilligster bij zorg- en dienstencentrum Bethanië in Ede. Zij is ook al jaren collectant voor het Reumafonds en Vluchtelingenhulp.

Gijsje is al vele jaren trouw lid van ons koor JUBILATE.

 

 

 

Gijsje Braafhart 69 jaar uit Ede 

 

 

 

EDE - Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft vrijdag in De Reehorst in Ede 24 inwoners van de gemeente Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, bij gelegenheid van de viering van Koninginnedag op 30 april. Van deze 24 inwoners zijn er 2 lid van Hervormd zangkoor Jubilate. 

De heer B.W. (Berend) van de Put, 71 jaar, Ede
Tot 2002 is de heer Van de Put werkzaam geweest aan de christelijke mavo Vossenvelde in Bennekom, eerst als leraar, later als adjunct-directeur. Hij is als voorzitter actief bij Hervormd zangkoor Jubilate. Hij is jarenlang vrijwilliger geweest voor de Hervormde Gemeente Ede, onder meer als ouderling, scriba en het geven van catechisatie. Hij heeft samen met zijn gezin veel mantelzorg verricht. In het huis van de familie Van de Put zijn vaak mensen opgevangen, vooral jongeren die in probleemgezinnen leefden. Hij is lid van de landelijke vereniging Hulp in Praktijk.Mevrouw E. (Diny) Snijder-Hardeman, 62 jaar, Ede
Mevrouw Snijder-Hardeman is sinds haar 14de actief in de huishouding vanwege de ziekte van haar moeder en is op haar 16de gaan werken als gezinsverzorger. In 2012 is ze na 46 jaar werkzaam te zijn geweest als thuisbegeleider bij Opella Thuiszorg met vervroegd pensioen gegaan. Samen met een andere collega is mevrouw Snijder de grondlegger geweest voor deze tak van hulpverlening bij Opella Thuiszorg. Als thuisbegeleider hielp ze cliënten om rust en regelmaat te krijgen in het dagelijks leven. Ze was bijna 30 jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode kruis afdeling Ede, eerst als helper en later als waarnemend colonne-commandant. Ook is zij al meer dan 45 jaar lid van Hervormd zangkoor Jubilate.

 © Hervormd Zangkoor Jubilate Ede 2014-2019 | Design en fotografie: Quatro media | Inloggen koorleden