Concert reacties

Meer dan een puzzelwoord

Een plaats in Gelderland met drie letters. In veel kruiswoordpuzzels komt dit voor. Horizontaal of verticaal. De keuze is beperkt. ‘Epe’ kan, maar vaker is het ‘Ede’. Sinds 8 november heeft voor de Urker Zangers het uit het Veluwezand getrokken dorp meer betekenis gekregen dan een puzzelwoord.

Oude Kerk
Zo weten we dat er in het centrum van Ede een knoertoude kerk staat met een mooie akoestiek. Toren en delen van het schip dateren van de 14e en 15e eeuw. Het is een kruiskerk met een interieur van witte gewelven met blauw geschilderde ribben, die de ruimte omspannen waar bijna 600 mensen onder het woord kunnen zitten. Wat opvalt, is dat de preekstoel met front naar de zijbeuk is gericht. Een groot deel van de gemeente ziet de predikant kennelijk ‘en profil’. ‘Misschien zitten er scharnieren in’, werd er achter mij opgemerkt.

Feike Asma
Het Van Dam orgel dateert van 1877 maar is hier pas in 1967 geplaatst. Het komt oorspronkelijk uit Nieuwe Niedorp uit de kop van Noord-Holland. Bij de overplaatsing van het instrument naar Ede trad Feike Asma op als adviseur. En het moet gezegd worden: het instrument komt in de ruimte goed tot zijn recht. In ieder geval beter dan het elektronische koororgel dat in verband met het concert in het koor van de kerk was geplaatst. 

 

 

 

 

Juich!

Wat we ook weten is dat de Hervormde gemeente van Ede, die van het gebouw gebruik maakt, een groot gemengd kerkkoor heeft met de klinkende naam: ‘Jubilate’ (Juich!). Dat koor staat onder leiding van de ons al bekende Peter Overduin. De man met de grote bos haar en zijn enthousiaste blik, die we al eerder met zijn koren in Gorkum, Oudenbosch en Bolsward zijn tegengekomen. Jubilate bestond op 6 november jongstleden 55 jaar en dat was voor de ruim 100 leden een reden om op deze zaterdagavond met ons als Urker Zangers een muzikaal lustrumfeestje te vieren, waarin dankbaarheid, lof en verwachting mochten doorklinken. Dat kwam ten volle naar voren in het lied ‘Wij danken U’, geschreven door Remco Hakkert). Jubilate juichte uit volle borst, met Jacob Schenk als solist. 

Voor Uw trouw o Heer, door alle jaren heen.
Voor Uw zegen elke dag, danken wij U.
Voor Uw liefde Heer, dwars door het donker heen.
Voor Uw Zoon die alles gaf, danken wij U. 
Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U o Heer.
  Voor de mensen Heer, trouw door de jaren heen.
Voor hun warmte elke dag, danken wij U.
Voor dit samenzijn, bouwend op U alleen.
Voor het uitzicht naar die dag, danken wij U.
  Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U o Heer.
 
Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer.
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond.
Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U o Heer.
 

 

 

 

 

Meevieren

De Urker Zangers hebben volop meegedaan aan herdenking en feestvreugde. Het is altijd weer frappant hoeveel volume de mannen van Urk kunnen voortbrengen, zelfs al staan er dan – zoals deze zaterdag – slechts ruim dertig. Begeleid door Bert Elbertsen op het orgel en André van Vliet op de vleugel werd de ruimte van de kerk met volle borst gevuld met bijvoorbeeld ‘Ruwe stormen’, het laatste couplet van ‘I will praise Him’ en het slotakkoord van ‘Yerushalayim’ (solo Lub Weerstand). Maar er waren ook weer de meer ingetogen kippenvelmomenten, zoals bij ‘Be Still my soul’ en ‘The long day closes’. Solo’s op het Van Dam orgel en de piano, solozang van Jacob Schenk en twee maal een samenzang van dankliederen, zorgden ervoor dat uiteindelijk iedereen van de ongeveer 500 aanwezigen op de een of andere wijze een aandeel in het feestje heeft gehad.

Toegift
Voor de apotheose van de avond stelden alle medewerkenden zich op in het koor van de kerk. Alle stemmen en instrumenten bundelden zich in een volumineus slotakkoord. Met de Exodus Song werd het oog gericht op de toekomst waarin een beloofd land ons wacht en in het ‘Hava Nagila Hava’ werd nogmaals de feestvreugde onderstreept: ‘Laten we vrolijk zijn’. Het was één groot Jubilate!

En ja hoor: Ede is veel meer dan een puzzelwoord.

Wouter de Boer

 

KERSTAVOND 24 december 2013 hadden we ons traditionele concert "Zingend naar Kerst". Voor een goed gevulde Oude kerk mochten we zingend de belofte van God over de komst van Zijn Zoon in het lied uitdragen. Medewerkenden waren Vincent van Dam, orgel Hans Velthuizen, vleugel en Arjan en Edith Post, trompet.
Dominee van Eck verzorgde de opening, de meditatie en de sluiting.Het was een hele mooie avond waar we met blijdschap aan terug denken.

Zaterdag 21 december 2013 zongen we in de Bethelkerk in Barneveld met de twee andere koren van Peter Overduin, Vox Vivanda en Laudate. Hans Velthuizen begeleide op de vleugel en Bert Elbertsen op het orgel. Het was een mooie avond waar van de geboorte van Christus bezongen werd.

Donderdag 12 december 2013 hebben we in het Dolfinarium van Harderwijk meegewerkt aan een Volkskerstzang. Voor ca. 1400 bezoekers werden door vijf koren liederen ten gehore gebracht die spreken over het kerstfeest. Samen heeft Jubibilate met Vox Vivenda o.l.v. Peter Overduin vijf kerstliederen gezongen. Twee koren uit Hierden van dirigent Peter R. Witteveen zijn de vaste medewerkers. Het kinderkoor Jedaja uit Ede o.l.v. Wilna Grandia zorgde voor een sprankelend geheel. Aan het eind werden alle aanwezigen getracteerd op een heuze Dolfijnenshow. Zeer indrukwekkend wat er aan deze dieren geleerd kan worden. Het was een prachtige, veelzijdige avond waarin de komst van de Heere Jezus Christus bezongen mocht worden.

Zaterdag 26 oktober 2013 was het najaars concert van Herv. zangkoor Jubilate. Diana Abspoel op haar hobo, Severin van Dijk op zijn dwarsfluit, Hans Velthuizen aan de piano en Bert Elbertsen aan het orgel gaven hun medewerking. Het was een goede avond waar de lof aan de Heere God werdt bezongen door koor en aanwezigen. Het geheel stond o.l.v. Peter Overduin.

Zaterdag 25 mei 2013 gaf Herv. zangkoor Jubilate met mannenkoor Laudate uit Barneveld een Benefietconcert voor de nieuwbouw van gebouw Rehoboth aan de Driehoek te Ede. Het was een zeer gevarieerd programma dat door beide koren op een stijlvolle manier werd vertolkt. Er waren ca. 125 bezoekers deze avond die een goed verzorgde muzikale avond ontvingen. De medewekers, die belangeloos hun medewerking gaven, kregen aan het einde van de avond een prachtige bos bloemen overhandigd.

Zaterdag 30 maart 2013 gaf Jubilate haar Passie-Paas concert “Kruis en Kroon” in de Oude Kerk te Ede. Medewerkenden waren: Orgel: André de Jager, Hobo: Yta van der Zwaag Harpiste: Germine Janssens, Spreekstem: Sijnie Fredrikze het geheel stand onder leiding van Peter Overduin. Het was een mooie avond waar de lijdens- en opstandingsliederen en het oratorium van Herman de Wolff "Kruis en Kroon" ten gehore werd gebracht.Met de paascantate van Koos Bons werd de avond afgesloten. Opening en sluiting werden verricht door ds. J.S. Heutink uit Ede.

Zaterdag 3 november 2012: Erasmus MC Benefietconcert - met Wibi Soerjadi en Inspire2Live. Als vervolg op het benefietconcert Walking on a Dream (2011) voor ‘de scan van Bianca’ organiseerde het Erasmus MC Vriendenfonds samen met het koor Inspire2Live onder leiding van Peter Overduin een benefietconcert voor de bestrijding van kanker. Op zaterdag 3 november stond Concertgebouw De Doelen voor ons open. Met medewerking van onder anderen Wibi Soerjadi zorgde een koor van 400 stemmen voor een onvergetelijke muzikale middag. Er worden voortdurend nieuwe behandelingen voor kanker ontwikkeld. En dat heeft veel opgeleverd. Helaas is de behandeling van hersenkanker de afgelopen jaren achtergebleven. Het Erasmus MC zet zich daarom in om patiënten met deze vorm van kanker een betere kans en toekomst te geven. Van alle vormen van kanker is de kwaadaardige hersentumor een van de meest agressieve vormen en het moeilijkst te behandelen. Dat is tragisch, want deze vorm van kanker komt relatief vaak voor bij jonge mensen. Bij kinderen is de hersentumor de meest dodelijk vorm van kanker. Daarom spelen en zingen we dit jaar dan ook met volle inzet voor de bestrijding van hersenkanker.

Op 27 oktober 2012 heeft Hervormd zangkoor Jubilate uit Ede weer haar jaarlijkse najaarsconcert gegeven. Dit concert vond plaats in de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede. Dit jaar werd het oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ van Johan Bredewout uitgevoerd. In dit oratorium volgden we, in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit de Openbaring van Johannes. De teksten werden afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën. Zo komt de werkelijkheid van het ‘aardse’ Jeruzalem in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft. Maar we horen ook Zacharia al profeteren van die stad van vrede, trouw en gerechtigheid. De vraag van de discipelen aan de Here Jezus over het ‘wanneer’ van zijn wederkomst, de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en het Dies Irea (dag des oordeels) bepaalden ons bij de ernst van het onderwerp. De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars, voerden ons naar de bede: Kom, Here Jezus, Kom! Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen aller tijden die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, waar Christus als koning heerst. Er waren, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele herkenningspunten te vinden, in de vorm van bekende gezangen en bovendien in de melodie van het bekende “Yeroeshalam shel Zahav” Muzikale medewerking werd verleend door Marco den Toom, orgel en Hans Veldhuizen, piano. Slagwerk, Jaap Klootwijk. Trompet, Matthijs Valkenwoud en Simon Bruul. Dwarsfluit Severin van Dijk. Het was een zeer indrukwekkend concert waarin de lok tot het heilig leven sterk werd benadrukt. Jubilate hoopt dat velen door dit gegeven concert de weg naar de Heere God mogen vinden.

Op Kerstavond, zaterdag 24 december 2011, gaf Hervormd Zangkoor Jubilate samen met jongerenkoor Sjamacha een Kerst-Zangdienst in de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede. Het thema voor deze avond was: “Samen zingend naar Kerst”. Herv. zangkoor Jubilate stond o.l.v. dirigent Peter Overduin. Het jongeren koor Sjamacha stond o.l.v Jan Broekhuis. Het orgel werd bespeeld door Henk van der Maten. Leon Koppelman speelde panfluit. Jonathan Nobel bespeelde de djembe. Ds. J. de Jong verzorgde de opening, meditatie en sluiting. Bekende Kerstliederen stonden op het programma. Het was een zeer goed bezochte avond die was tot eer van de Heere en het gedenken van Zijn komst naar deze aarde voor zondaren.

Op tweede Kerstdag, 26 december 2011 was er in de Nieuwe Kerk aan de Verlengde Maanderweg 33 in Ede weer traditiegetrouw het jaarlijks optreden van kinderkoor Jong Jubilate o.l.v. Harrie Stijf. Jan Broekhuis begeleide op piano en orgel. Laura Treffers speelde trompet. Een combo verleende medewerking. Ds. D.C. Floor ging voor in deze dienst. Het was een goed samenzijn tot eer van God.

Dinsdag 4 januari 2011 was de algemene ledenvergadering. Het was een gezellige avond waar 88 leden aanwezig waren om het wel en wee van Jubilate te bespreken. 21 jubilarissen werden gehuldigd voor 10,15, 20, 25, 30, 35, 40 en 45 jaar lidmaatschap. Iedere jubilaris kreeg de daarbij behorende attentie. 8 leden werden gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap van de KCZB door Teus de Zeeuw, voorzitter van de afdeling Gelderland van de K.C.Z.B.

24 december 2010 was de Kerstzangdienst waarin Jubilate zong m.m.v. Marcel vd Ketterij, orgel - Arjan en Edith Post, trompet. Het was een goede kerstzangdienst waarin dhr. Cock Kroon een meditatie hield en de opening en sluiting verzorgde. Ondanks de vele sneeuw die gevallen was en viel was de kerk goed bezet. Zo mocht Jubilate de geboorte van de Koning der Joden verkondigen in het lied.

18 december 2010 was de familie Kerstzangdienst in Zwijndrecht m.m.v. de drie koren van Peter Overduin onder andere Jubilate, Andre de Jager, orgel - Yta vd Zwaag, hobo - Hans Veldhuizen, piano - Eline Kranendonk, fluit - Erasmus Consort - Annelies Schep, sopraan. Het was een prachtig concert waarvan een CD te verkrijgen is voor € 12,50 bij de dirigent www.peter-overduin.nl Een deel van de opbrengst gaat naar het KWF tbv de kankerbestrijding.

Zaterdag 30 oktober was het najaarsconcert van Jubilate. Het was een goed concert waaraan mee werkten Mirjam Feijen, sopraan - Hans Velthuizen, piano en André de Jager, orgel.

Dinsdag 23 juni was de afsluitingsavond van het zangseizoen van Jubilate in verzorgingshuis Bethanië. Bert Elbertsen begeleidde ons op de piano en hij verraste ons met een orgel- (Mijn Herder is de Heere God) en een pianosolo (Vreugde, vreugde louter vreugde). Voorzitter Bart van de Put verzorgde de opening en de sluiting. Ook verzorgde hij de overdenking met als thema De Heer is Mijn herder. De gezongen liederen waren op dit thema afgestemd. Het geheel stond onder leiding van Peter Overduin. Het was een goede, fijne avond.

Zaterdag 29 mei 2010 verzorgde Jubilate en Laudate samen, in de Oude Kerk te Lunteren, een zangavond m.m.v. Mariëtte Oelderink sopraan en Bert Elbertsen orgel. Opening en sluitning werdt verricht door ds. J.P. Nap. De gehele muzikale leiding had Peter Overduin, dirigent van beide koren. De avond werd goed bezocht. De hoorders kregen een zeer gevariëerd programma te horen en genoten daarvan, zoals we later uit verschillende reacties konden opmaken.

Zaterdag 3 april 2010 was de Passie-Paaszangdienst in de Oude Kerk te Ede. Uitgevoerd werd het Passie-Paasoratorium “Van liefde ongekend” , bestaande uit de Passiecantate Lam Gods en de Paascantate Christus is waarlijk opgestaan. Medewerkenden waren André de Jager orgel, Hans Veldhuizen vleugel, Yta van der Zwaag hobo, Eline Kranendonk dwarsfluit, Arthur Kerklaan trompet, Anton Weeren trompet, Jaap Klootwijk pauken, spreekstem Leen Koster. De opening en sluiting werd verricht door ds. J. de Jong. Het was een goede avond waar het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus in muziek en tekst op mooie en indrukwekkende wijze ten gehore werd gebracht.

Vrijdag 29 januari 2010 organiseerde het Regionaal Politiemannenkoor Zuid-Holland-Zuid een BENEFIET-CONCERT in het kader van “HELP SLACHTOFFERS HAÏTI” waar Jubilate aan heeft meegewerkt. Het concert vond plaats in de HERV. GROTE KERK te SLIEDRECHT. Aan dit concert werkten mee:

REGIONAAL POLITIEMANNENKOOR ZUID-HOLLAND-ZUID
REGIONAAL BRANDWEERKOOR ZUID-HOLLAND-ZUID
MANNENKOOR “ONDERLING GENOEGEN”
GROOT SAMENGESTELD GEMENGDKOOR, o.a. Herv. zangkoor Jubilate uit Ede.

De koren stonden onder leiding van de dirigenten Johan de Hoedt, Simon van Dalen en Peter Overduin.
Sopraan was Annelies Schep en de dwarsfluit werd bespeeld door Jeannette Jelier. Orgel- en pianobegeleiding André de Jager en Vincent van Dam. Het was een goed bezochte avond waarvan de collecteopbrengst € 3.750 was die overgemaakt wordt op giro 555.

Dinsdag 5 januari 2010 was de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar de Belangen van de zangvereniging werden besproken en we konden elkaar ontmoeten om goede wensen voor 2010 toe te wensen. Het was een goede en gezellige avond waar weer veel Jubilarissen werden gehuldigd oa mevr. H. Boone-Werkman 50 jaar koorlid, mevr. H. van der Voet-van den Brink, mevr. A. Klerk-van Bruggen 40 jaar koorlid en mevr. D. Kampert-Verschuur als 25 jaar bestuurslid.© Hervormd Zangkoor Jubilate Ede 2014-2018 | Design en fotografie: Quatro media | Inloggen koorleden