Nieuwsbrief

Van de voorzitter
Een nieuwsbrief behoort nieuws te bevatten, maar als je wekelijks op de hoogte gehouden wordt van actuele informatie, wat heeft een nieuwsbrief dan nog voor toegevoegde waarde? Als bestuur vinden wij het belangrijk om op deze manier toch minstens tweemaal per jaar dingen aan de orde te stellen ook al is niet alles nieuw(s). Het is een open deur als ik zeg, dat wij namens de koorleden besturen. We kunnen daarbij niet rekening houden met alle wensen, maar proberen wel de belangen van ons koor zo goed mogelijk te behartigen. We zijn geen regenten, maar luisteren graag naar opbouwende kritiek. Er is volop gelegenheid om ons aan te spreken. Doe dat ook als het om muziekkeuze gaat. Kom met suggesties ook al hebben we een actieve muziekcommissie. Wacht niet tot de Algemene Leden vergadering. Ik meld nogmaals, dat de consumptieprijs in Rehoboth vanaf het nieuwe jaar € 1,20 bedraagt. Niemand is verplicht om in de pauze een consumptie te gebruiken, maar het is ook niet de bedoeling, dat we zelf voor een drankje zorgen. Er is alle begrip voor het zelf meenemen van een flesje water om de keel te smeren, maar laat het daar bij blijven. In deze voor veel koorleden moeilijke laatste weken van het jaar zingen we van de komst van Christus, als het Licht der wereld. Wij zingen ook gelovig/biddend om Zijn wederkomst. Er zal dan recht en gerechtigheid heersen. Alle tranen zullen van de ogen afgewist worden. Er zal geen rouw en verdriet meer zijn. Wat een perspectief! Hiervan mogen we met mond en hart zingend getuigen. Looft God, looft Zijn naam alom! Ik dank iedereen voor zijn/haar trouw en inzet. Gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Bart van de Put
Van de secretaris
Het slechte bericht dat Karin heeft gekregen heeft ook veel impact op het koor en we zullen daar waar gewenst en mogelijk hen beiden helpen en ondersteunen. Wat hebben we met elkaar hard gewerkt om ons "Jozef" eigen te maken en wat fantastisch was het resultaat met een mooie volle kerk en een prachtige c.d. en nagenoeg uitsluitend positieve berichten. Op dit moment zijn we alweer volop bezig met onze kerstuitvoeringen op 17 en 24 december. Het te zingen repertoire is inmiddels bekend en een ieder zal door Wim worden voorzien van de benodigde stukken. We kijken niet alleen uit naar ons optreden op 17 december a.s. maar zeker ook naar onze traditionele Kerstzangdienst en we hopen opnieuw op een volle kerk. Een fijne voorbereiding op het Kerstfeest!.
Het programma voor 2017 krijgt u binnenkort bij de uitnodiging voor onze Algemene Jaarvergadering op 10 januari a.s. Noteer vast in uw agenda. Voor velen is de decembermaand vanwege allerlei feestdagen niet de makkelijkste maand. We leven mee met diegenen die het moeilijk hebben. Voor iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Marius van de Kolk
Van de penningmeester
Als u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt schieten we alweer een heel eind op de kerstdagen en het einde van dit jaar aan. Voor mij is het altijd begin december het moment om de namen langs te lopen of er achterstand is ontstaan omdat per ongeluk vergeten is de contributie over het afgelopen jaar te betalen.Ik heb geen klachten over het betalen van de contributie. Op zich loopt het allemaal prima, maar het is heel menselijk dat het eens vergeten wordt. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bij u zelf af te vragen of na te kijken of bij mij te informeren of u achterstand heeft. Half december wil ik een eventuele herinnering de deur uit doen. Dan is er nog tijd om het recht te trekken, maar liever niet natuurlijk. Het geeft toch extra werk en kosten. Het zou mooi zijn als er net als vorig jaar geen achterstand is in de betalingen van de contributie. Heel fijn waarvoor heel hartelijk dank. Graag wil ik in het bijzonder de rookworstenacties voor de komende tijd bij u aanbevelen maar ook andere acties in het nieuwe jaar, vooral nu er geen heidemarkten meer geregeld kunnen worden. Er zal toch een manier gevonden dienen te worden om de financiën van het koor enigszins op peil te houden. Vandaar nog eens een extra aanbeveling: U doet toch mee !!! De rookworsten zijn goed en heel lekker. Er is goed gereageerd op de verkoop van de cd van het oratorium Jozef. Zo’n 75 cd’s zijn door u afgenomen, een mooie aanvulling om de kosten van het concert te drukken. Hartelijk dank daarvoor. Ik wil u danken voor de fijne samenwerking in het bijna afgelopen jaar en wens u allen alvast gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2017 toe.
Hartelijke groeten, Jan Geels
Van de ledenadministratie
Hieronder volgt een overzicht van jubilarissen per 1 januari 2017
15 jaar lid:
Mevrouw G. J. Klootwijk
35 jaar lid:
Mevrouw A. Blok - van Gemeren, W. G. Gijsbertsen en E. van Loon - van Strien en de heren A. Pors en A. Schuiteman
40 jaar lid:
De heer W. G. van den Berg en mevrouw J. van Eck - Meijers
45 jaar lid:
Mevrouw G. Dupain - van Holland, D. Kampert – Verschuur en H.A. Pol
We danken alle jubilarissen voor hun trouw aan ons koor en wensen hen nog vele jaren zangplezier. Ik wens u allen Goede Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.
Een hartelijke groet van Dita van Veldhuizen - Hooijer
Lief en leed
We leven alweer in de adventstijd. Wat gaat de tijd toch snel. Het afgelopen half jaar was er binnen Jubilate ook weer lief en leed. Er waren 2 jubilerende echtparen. In september mocht het echtpaar Klerk gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren en in oktober was het echtpaar Grandia 50 jaar getrouwd. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd en nog vele goede en gezegende jaren toegewenst met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Er waren leden die een nieuwe baan vonden. Ook dat stemt tot dankbaarheid. En ook nu zijn er leden die door ziekte, operatie of ongeval afwezig waren. Gelukkig hebben zij hun vertrouwde plek op het koor weer ingenomen. Op dit moment zijn nog ziek: Dhr. Van de Bospoort, Paulus Potterstraat 7 ,6717 TE Ede Mevr. W. van Dam, Emmalaan 5, 6717 JL Ede. Karin Overduin, Aert van Nesstraat 6, 3342 CA Hendrik Ido Ambacht. Van harte beterschap . Ook als er in familie- of vriendenkring ziekte of een overlijden is veel sterkte en moed toegewenst.
Een kaartje wordt altijd zeer op prijs gesteld.
Gezegende Kerstdagen en heil en zegen in het nieuwe jaar.
Riet Roseboom-van Roekel.

Tot slot een gedicht van Nel Benschop.

Gebed op Oudejaarsavond.

Gif en haat en dreiging om ons heen:
dode vissen, dode bomen, dode mensen;
God, hoe lang nog? Wij staan aan de grenzen
van de wanhoop. Laat ons niet alleen!

Eenzaamheid, verdriet aan alle kant,
egoÏsme en agressie vieren hoogtij,
en wij roepen: God, waarom gedoogt
Gij de ellende? Neem ons bij de hand!

Baan voor ons een weg door ‘t donker heen,
toon ons toch de regenboog van Uw genade;
geef ons de moed, te vechten tegen ‘t kwade,
houd ons vast, Heer, laat ons niet alleen!

 © Hervormd Zangkoor Jubilate Ede 2014-2018 | Design en fotografie: Quatro media | Inloggen koorleden