Logo

Het logo van “Hervormd Zangkoor JUBILATE”

Voor een grote verrassing zorgde de zoon van Aart Bouw (tenor) de heer Henk Bouw. Deze “grafisch kunstenaar” ontwierp voor Jubilate een nieuw vignet. Helemaal uitgewerkt kreeg Jubilate dit fraaie stukje werk op een repetitie-avond aangeboden. Twee gestileerde handen die de wereldbol vasthouden. (“Hij houdt de hele wereld in Zijn Hand”). Een opengeslagen muziekstuk met als alles overheersend middelpunt het Kruis, het doel van Jubilate symboliserend zoals vastgelegd in artikel 3 van de statuten om ook in het zingen Gods Heilige Naam te eren. Aan de linkerkant het silhouet van een man (met strikje) en rechts het silhouet van een vrouw, aangevend dat het hier een gemengd koor betreft. Dit kunstwerk – want dat was het – werd later ingelijst en in het repetitielokaal opgehangen. Iedereen was zo onder de indruk van dit originele ontwerp, dat met algemene stemmen werd besloten dit vignet vanaf heden (september 1972) te adopteren. Het bestuur liet clichés van het vignet maken voor drukwerk, maar zegde toe – degelijk als ze waren – om eerst het drukwerk met het oude vignet op te gebruiken! Nu was er nog een kledingfonds op het koor waarin een kleine twee duizend gulden was opgeborgen. Het bestuur besloot om een gedeelte van dit geld te gebruiken om bij Sola, in Zeist, een zwaar verzilverde theelepel te laten maken uiteraard met het nieuwe vignet en die te verkopen en het geld weer in het kledingfonds terug te laten vloeien. Op de laatst gehouden ledenvergadering was immers besloten om met een voorstel op de proppen te komen aangaande nieuwe koorkleding en het bestuur meende de knoop te moeten doorhakken.