Mededelingen

Ter bemoediging:

Jubileum:
Op de ledenvergadering van januari 2020 spraken wij met Henny Pieters af dat wij tijdens de voortgezette ledenvergadering  aandacht zouden geven aan haar 40 jarig jubileum. Door het coronavirus ging deze voortgezette ledenvergadering niet door. Op 11 juni waren we bij haar te gast om het presentje te overhandigen. Henny vond de bronzen G-sleutel erg mooi en gaf hem een plaats op de schouw. We hopen dat ze de gezondheid krijgt om nog vele jaren lid te blijven van ons koor.

 

Als u op onderstaande link klik ziet u een prachtig lied ter bemoediging in deze moeilijke tijd.

                                                               lied 

 

SEE THE CHRIST
words: Paul Keew & Brian Pinner

Filippenzen 2:5-11

Denk aan het voorbeeld van Jezus

5 Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. 6 Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. 7 Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, 8 dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. 9 Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God hem de hoogste plaats gegeven. God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor God zelf bestemd is. 10 Daarom zal iedereen voor Jezus knielen: alle engelen in de hemel, alle mensen op aarde en iedereen in het land van de dood. 11 Dan zal iedereen zeggen: ‘Jezus Christus is de Heer.’ En zo zal iedereen God, de Vader, eren.

Engels

See the Christ, the Son divine, One with God before all time, Lay aside His robe of light, Clutching not His equal right. See Him as a servant born, taking on our human form. Make His humble mind your own. Serve your brothers here below. See the Christ, the Son of Man, in obedience to God’s plan, take for us a sinner’s death, gasping out His final breath. See Him on the cross of blood, Proving there His love for God. Trust the Father with your life; He will turn all wrongs to right. See the Christ, the Son alive, in His radiant place above, now exalted raised on high, reigning from the Father’s side. See Him take the greatest name: Lord of All, by God proclaimed. Hail Him King, and bow the knee. For the Father’s glory.

Nederlands
Zie de Christus, de goddelijke Zoon, voor altijd één met God, legt Zijn mantel van licht opzij, niet Zijn gelijke recht. Zie Hem als een dienaar geboren, onze menselijke gedaante aannemend. Maak Zijn bescheiden geest de uwe. Dien je broeders hier beneden. Zie de Christus, de Mensenzoon, in gehoorzaamheid aan Gods plan, de dood van een zondaar voor ons nemen en zijn laatste adem uitademen. Zie Hem aan het kruis van bloed en bewijst daar Zijn liefde voor God. Vertrouw op de Vader met je leven; Hij zal alle fouten omdraaien naar rechts. Zie de Christus, de Zoon levend, in Zijn stralende plaats daarboven, nu verheven hoog verheven, regerend van de zijde van de Vader. Zie Hem de grootste naam aannemen: Heer van Alles, door God verkondigd. Wees gegroet, Koning en buig de knie. Voor de glorie van de Vader.