Ook wij zijn AVG proof

Vanaf 25 mei j.l. beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde¬†wettelijke regels zoals vastgelegd in de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Inmiddels hebben alle leden een formulier ontvangen en al ingeleverd ter ondertekening. Deze gegevens zullen door het secretariaat worden bewaard. Hiermee hebben wij voldaan aan de opdracht.