Welkom op de website van Hervormd Zangkoor Jubilate

Mededeling

Tijdens de persconferentie van26 november jl. gaf minister president Mark Rutte aan dat alle contacten en activiteiten zoveel mogelijk moeten worden beperkt tussen 17.00 en 5.00 uur. Dit betekent dat onze  koorrepetities in ieder geval tot en met eind december 2021 niet doorgaan en daarmee ook het geplande Kerstconcert vervalt. De geplande jaarvergadering van 11 januari 2022 stellen wij ook uit tot een nader te bepalen datum in 2022 als er meer vrijheid is en mogelijkheden zijn.

 

Fijn dat u onze website bezoekt. Jubilate werd opgericht op 6 november 1959 en sindsdien zingen wij het geestelijke lied. Dit zijn psalmen, oratoria, aanbiddings- en lofliederen. Zingen maakt blij en wij ervaren dat zingen in een koor saamhorigheid brengt en een band schept. Vanuit die gevoelens en beleving maken wij de naam van onze God groot.
“De Schepper van Hemel, Zee, Aarde en de Mens” vraagt van ons dat wij Zijn naam bekend maken bij alle creaturen, dus ook aan hen die (nog) niet van God gehoord hebben of zonder Hem willen leven. Wij geven minimaal 3 concerten per jaar in de Oude Kerk van Ede. Het is onze intentie om bij het Paas-, Najaars- en Kerstconcert zingend te getuigen van de grote liefde van onze Hemelse Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij brengen Hem daarmee alle lof en eer die Hem toekomt.

Een hartelijke groet van Rijk van Veldhuizen (voorzitter)

P.S.
U kunt vrijblijvend aankomen op één van onze repetitieavonden om de sfeer en de saamhorigheid van ons koor te ervaren. Wij repeteren wekelijks op dinsdagavond van
19.45 tot 21.45 uur in de Bethelkerk, Jan Th. Tooroplaan 133, 6717 KD in Ede.

Wekte ik met het bovenstaande uw interesse en wilt u meer informatie?
Onze secretaris, de heer Marius van de Kolk, is telefonisch bereikbaar op 0318-638664
of per e-mail hzkjubilate@gmail.com.