Over ons

Hervormd zangkoor Jubilate is opgericht op 6 november 1959. Het koor heeft in de eerste plaats als doelstelling met het lied de grote daden van onze hemelse Vader te bezingen. Hierbij valt te denken aan de heilsfeiten, Christus geboorte, Zijn lijden en sterven, maar ook Zijn opstanding, hemelvaart en wederkomst. Daarnaast bestaat het repertoire uit liederen, waarin het geloofsleven in zijn vele facetten tot uitdrukking komt. Ook seculiere liederen kunnen voor bepaalde gelegenheden op het programma staan, zoals bij een bevrijdingsconcert. Eerste prioriteit blijft om met onze stem het Evangelie te bezingen. Het koor staat sinds 1 mei 2018 onder de bezielende leiding van Jan Willem den Hartogh uit Veenendaal.

Concerten Jubilate
Jaarlijks keren op zaterdag voor Pasen een “Passie-Paasconcert”, en op 24 december een kerstconcert met als thema “Zingend naar Kerst” terug. In de maand oktober heeft Jubilate haar jaarlijkse najaarsconcert. Bij alle uitvoeringen of concerten wordt er medewerking verleend door diverse bekende musici voor zang en instrumentale begeleiding.

Jubilate repeteert iedere dinsdagavond van 19.45 uur – 21.45 uur in de Bethelkerk Jan Th. Tooroplaan 133 in Ede. Tel. 0318633113